Byggeplaner?

Tegning og utforming av alle typer bygninger utføres,
d.v.s. planløsninger, fasader,
interiør m.m.

Tegninger basert på lokale byggetradisjoner eller nyere
byggeteknikker presenteres med moderne
3-dimensjonale dataprogrammer.

Teknisk Tegnekontor ligger på Ål i Hallingdal. Jeg heter
Grethe C. Arnegard og er utdannet teknisk tegner.